PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z Niedzieli w Krainie Dinozaurów - Gmina Turawa

W dniu 29  sierpnia   2021 o godzinne 12.00 w  na plaży nad Średnim Jeziorzem  w Turawie w odbyło się wydarzenie promocyjno – integracyjne  „Niedziela w Krainie Dinozaurów”,  które  zostało zorganizowane  w ramach operacji własnej  „Bogactwo Krainy Dinozaurów” realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych,  skierowane głównie do mieszkańców terenu LGD jak i dla turystów oraz osób zainteresowanych.  Wydarzenie rozpoczęło się zabawami z animatorem firmy „Skeleton” . O godz. 14.00 odbył się koncert Orkiestry Parafialnej z Kielczy.

Poprzez bezpośrednią rozmowę z członkami Zarządu LGD KD oraz naszego czeskiego partnera MAS Rymarovsko, każdy uczestnik wydarzenia mógł poznać ciekawe zakątki ,,Krainy Dinozaurów'' i obszaru Rymarov, a także otrzymać materiały  dostępne  na stoisku promocyjnym.  Ponadto  można było uzyskać cenne informacje dot. działalność Lokalnej Grupy Działania .

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wspólną zabawę a Pani Wice wójt   Gminy Turawa za osobisty udział w wydarzeniu.

Szczególne podziękowania dla pracowników Gminy Turawa, członków  Orkiestry  Parafialnej z Kielczy oraz  firmie  "Skeleton"

Autor: Administrator
Utworzono: 31-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi