PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z podróży studyjnej

          W dniach 13 -14 grudnia 2019 r. w ramach realizacji planu komunikacji LGD „Kraina Dinozaurów” odbył się wyjazd studyjny z myślą o aktywizacji społeczności lokalnej, skierowany
do mieszkańców obszaru, lokalnych liderów, animatorów życia na wsi, członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli JST.

 

         Celem wyjazdu było zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z ofertą produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach i lokalnym dziedzictwie (szczególnie z ofertą w okresie jesienno- zimowym) oraz prezentacja dobrych praktyk LGD ,,Cieszyńska Kraina’’.

Program obejmował:

 • Prezentację działalności LGD ,,Cieszyńska Kraina’’– prezes LGD;
 • Prezentację korzyści  wynikających do Wisły z członkostwa w LGD– burmistrz Wisły;
 • Spółdzielnia Socjalna „Wisła Otwarta Turystycznie”, stowarzyszenia – korzyści płynące
  z działalności LGD – prezes Spółdzielni socjalnej;
 • kulig  z biesiadą góralską i kapelą;
 • Warsztat z produktu lokalnego, turystycznego Stowarzyszenie „Biała Wisełka”, Projekt FabLab;
 • Narciarskie trasy biegowe;
 • zwiedzanie Centrum Koronki w Koniakowie;
 • zwiedzanie Centrum Pasterstwa;
 • zwiedzanie Rezydencji Prezydenta RP.

 

W wyjeździe wzięło udział 43 uczestników – przedstawicieli wszystkich gmin należących do LGD „Kraina Dinozaurów”.

 

LGD „Kraina Dinozaurów” dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w podróży studyjnej.

Autor: Administrator
Utworzono: 17-12-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi