PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z rajdu rowerowego - szlakami Doliny Małej Panwi pt. ,,Śladami Karolinki’’

W dniu 10.08.2021r. odbył się rajd rowerowy - szlakami Doliny Małej Panwi pt. ,,Śladami Karolinki’’ , w ramach operacji własnej realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Bogactwo Krainy Dinozaurów’’  

W rajdzie wzięło udział 29 uczestników z gmin należących do terenu LGD „Kraina Dinozaurów”.

Uczestnicy zebrali się w miejscowości Grodziec o godzinne 10.00 na parkingu przy kościele. Wszyscy  zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa podczas  jazdy rowerowej w grupie, oraz została przestawiona trasa przejazdu.  Pierwszy etap rajdu Grodziec- Knieja – Zębowice ok. 9 km zakończony został  postojem   obok ruin Pałacu w Zębowicach w  którym bywał Juliusz Roger autor zbioru „Pieśni Ludu Górnośląskiego”. Po ciekawym pogadance prowadzonej przez lokalnego przewodnika i pasjonata historii , uczestnicy  rajdu przejechali do  Domu Kultury w Zębowicach. Tam można było zwiedzić Gminną Izbię Regionalną  oraz  wypić kawę i zjeść pyszne ciasto.  Drugi  etap Zębowice – Kadłub Wolny – Szemrowice – Dobrodzień ok. 10 km zakończył się w Domu Kultury w Dobrodzieniu. Podczas pobytu w Dobrodzieniu uczestnicy rajdu zwiedzili Miejscowe Muzeum oraz kościół św. Walentego. Trzeci i ostatni etap rajdu Dobrodzień – Bzinica ok. 8 km prowadził przepięknymi ścieżkami polnymi do cmentarza ewangelickiego , gdzie znajduje się grób  Karolinki .Tam uczestnicy  poznali cała historię śląskiej Karolinki .

Pod wiata biesiadną w Bzinicy Starej  członkowie stowarzyszenia „Karolinka” przygotowali poczęstunek  dla uczestników rajdu oraz przedstawili działalność swojego stowarzyszenia. Ponadto uczestnikom   zostały zaprezentowane walory przyrodnicze  Doliny Małej Panwi. Około godziny 17 uczestnicy rajdu pożegnali się i wyruszyli w swoją drogę powrotną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w rajdzie i wspaniałą zabawę. Szczególne podziękowanie dla p. Gerarda Wons  oraz członkom  DFK, pracownikom GOKiCZ Zębowice, pracownikom Domu  Kultury Dobrodzień oraz członkom Stowarzyszenia ,,Karolinka ‘’

Autor: Administrator
Utworzono: 12-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi