PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z udziału w Targach Turystycznych

 Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” realizuje projekt współpracy pn. „Promujemy razem MAS Rymarovsko i Krainę Dinozaurów” finansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Partnerami w projekcie współpracy są Rymarovsko,o.p.s. oraz Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”. 

W ramach projektu współpracy LGD „Kraina Dinozaurów” wzięło udział w 19 Międzynarodowych Targach Turystycznych „W stronę słońca” zorganizowanych  w dniach 24.05-26.05.2019r. w Opolu – LGD na targach reprezentowały 4 osoby.   
W ramach projektu LGD wzięło udział również w wydarzeniu pn. „Dnů města v Rýmařově 2019” w dniach 14.06.2019r. w Rýmařově - LGD na targach reprezentowały 4 osoby.

Kolejnym wydarzeniem, w którym LGD wzięło udział, były Dni Ozimka „Gramy w Zielone” w dniu 15.06.2019r. w Ozimku - LGD na targach reprezentowały 4 osoby.

Na targach turystycznych LGD dzieliło stoisko promocyjne z MAS Rymarovsko. Zwiedzający mogli uzyskać informacje o ofercie pobytowej oraz innych atrakcjach na terenie obu partnerów. Można było zaopatrzyć się w materiały promocyjne wydane przez LGD Krainę Dinozaurów oraz Rymarovsko, a także materiały otrzymane z gmin członkowskich oraz od lokalnych przedsiębiorców działających w branży turystycznej.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” przygotowało także atrakcje dla dzieci – na stoisku można było kolorować książeczki lub rozwiązywać krzyżówki o tematyce związanej z terenem działania i atrakcjami LGD „Krainy Dinozaurów” oraz Rymarovsko.

Autor: Administrator
Utworzono: 24-06-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi