PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z udziału w wydarzeniu Borůvkové hody v Malé Morávce

W miniony weekend 21-22.08.2021 r. na zaproszenie MAS Rýmařovsko stoisko LGD „Kraina Dinozaurów” gościło na obchodach Borůvkové hody v Malé Morávce.

Wspólnie z naszym czeskim partnerem promowaliśmy nasz teren oraz jego atrakcje. Działanie to było częścią realizowanego wspólnie projektu pn. „Współpraca bez granic“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG  V-A  Republika  Czeska-Polska. Przekraczamy granice.

Granicę wraz z nami przekroczył również nasz dinuś, który jak zwykle dużym cieszył zainteresowaniem. Stał się on również jedną z atrakcji sąsiadującej z naszym stoiskiem fotobudki. Uczestnicy imprezy z zaciekawieniem dowiadywali się również o Jeziorach Turawskich, spływach kajakowych, możliwościach noclegowych i innych atrakcyjnych miejscach w „Krainie Dinozaurów”.

Czeskiemu partnerowi dziękujemy za miłą gościnę oraz pokazanie okolicznych atrakcji – Karlovej Studánki.

Autor: Administrator
Utworzono: 23-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi