PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z warsztatów edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie

W dniu 25 sierpnia 2020 r. odbyły się Warsztaty edukacyjne na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie w ramach realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” jako partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich operacji pn. „Bogactwo lasów” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021. 
Podczas warsztatów 90-cio osobowa grupa dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich województwa opolskiego uczestniczyła w  podzielonych na 3 grupy zajęciach: 
 
1. Warsztatach edukacyjnych w dolinie rzeki Małej Panwi prowadzonych przez Prof. dr hab. Ireneusza Malika z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.  
 
2. Grach, zabawach i tańcach animacyjnych oraz zabawach z Dinozaurem prowadzonych przez firmę SKELETON. 
 
3.Wykładach na leśnych ścieżkach przyrodniczych w terenie leśnym Nadleśnictwa Zawadzkie prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa Zawadzkie.   
 
Dzięki przeprowadzonym  wykładom w dolinie rzeki Małej Panwi, czy też na leśnych ścieżkach  dzieci zdobyły cenną wiedzę na temat przeszłości geologicznej, rzeźby terenu, walorów przyrodniczych i historycznych doliny Małej Panwi, jak również wielkiego potencjału turystycznego jakim jest rzeka Mała Panew, uczestnicy  zdobyli również  cenną wiedzę na temat zasobów i bogactwa lasów.  Natomiast gry, zabawy i tańce animacyjne  oraz zabawy z dinozaurem zachęciły dzieci do aktywnego spędzenia czasu, promując przy tym posiadane dziedzictwo naturalne, a przy okazji też zdrowy styl życia. 
 
Po wyczerpującym dniu pełnym zabaw i wędrówek po leśnych ścieżkach oraz w dolinie rzeki Małej Panwi na uczestników czekał pyszny posiłek oraz upominek.   
 
Serdecznie dziękujemy za udział w realizacji projektu wszystkim osobom prowadzącym warsztaty, opiekunom i koordynatorom ze Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok oraz pracownikom Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów, a przede wszystkim małym uczestnikom za  wspaniałą i aktywną zabawę. 
Autor: Administrator
Utworzono: 26-08-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi