PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z warsztatów geologicznych w Izbie Geologicznej przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy

 W dniu 5 września 2020r. odbyły się Warsztaty geologiczne w Izbie Geologicznej przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy w ramach realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” jako partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich operacji pn. „Bogactwo lasów” w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Podczas warsztatów 90-cio osobowa grupa uczestników wzięła udział w podzielonych
na grupy zajęciach:

- Warsztatach z podziałem na stacje tematyczne  oraz zwiedzaniu ekspozycji zbiorów w Izbie Geologicznej:

1.    Skały regionu oraz praca geologa w terenie.

2.    Skamieniałości regionu.

3.    Laboratorium sedymentologiczne oraz zróżnicowanie utworów piaszczystych regionu. 

4.    Budowa wnętrza Ziemi oraz pokaz erupcji wulkanicznej.

5.    Laboratorium badań chemizmu wody.

6.    Sala przyrodnicza.

-Spotkaniu z Dinozaurem – podczas którego aktywnie spędzono czas na wspólnych zabawach
z Dinozaurem.

- Referatach popularno-naukowych  na temat: wulkanów i wulkanizmu,  geologii regionu, projekcji filmów popularno-naukowych dotyczących historii Ziemi.

Poprzez udział w warsztatach uczestnicy zdobyli cenną wiedzę na temat posiadanych zasobów geologicznych i leśnych.

Po dniu pełnym wrażeń na wszystkich czekał pyszny posiłek oraz upominek przygotowany przez organizatora.

Serdecznie dziękujemy za udział w realizacji warsztatów geologicznych partnerom: Nadleśnictwu Zawadzkie, Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Spórok oraz pracownikami naukowym, a wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie podczas zajęć.

Autor: Administrator
Utworzono: 07-09-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi