PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z Warsztatów sylwioterapii oraz prawidłowego oddychania i ćwiczeń ogólno- rozwojowych

W  dniach 23.07.2021 – 24.09.2021 na Eko-przystanku w Spóroku odbyło się wydarzenie „Warsztaty sylwioterapii oraz prawidłowego oddychania i ćwiczeń ogólno- rozwojowych”.  

20 uczestników/ mieszkańców z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”,brało udział w 10 zajęciach, raz w tygodniu, w każdy piątek.  

W ramach warsztatów uczestnicy spotykali się z instruktorem  tańca,    technikiem   sylwioterapii  oraz fizjoterapeutą prowadzącym zajęcia z prawidłowego oddychaniai ćwiczeń ogólnorozwojowych.  

Podczas zajęć  uczestnicy przebywali wśród drzew i krzewów, co poprawiało samopoczucie, redukując stres i poprawiając  dotlenienie organizmu.  

Bardzo dziekujemy członkom Stowarzyszenia Odnowy I Rozwoju Spórok za pomoc w zorganizowaniu zajęć.

   

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach operacji własnej realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” pod nazwą „Bogactwo Krainy Dinozaurów”.

Autor: Administrator
Utworzono: 28-09-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi