PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z wyboru oferty na opracowanie i udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej dla kajakarzy

Informujemy, iż w związku z naszym zapytaniem ofertowym na opracowanie i udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej dla kajakarzy spływających doliną Małej Panwi , zostało nadesłanych 5 ofert. Firma AMISTAD sp. z o.o., której oferta spełniła wymogi zawarte w zapytaniu, a także przedstawiła najkorzystniejszą ofertę została wybrana do realizacji zadania. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i nadesłane oferty. Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania.

Autor: Administrator
Utworzono: 03-06-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi