PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z wyboru oferty na: Opracowanie programu komputerowego księgowo-rachunkowego dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl, dotyczące Opracowania programu komputerowego księgowo-rachunkowego dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej” do dnia 02.09.2019r.w ramach postępowanie wpłynęła jedna oferta.

 Do opracowania programu komputerowego księgowo-rachunkowego została wybrana firma VARICO w biznesie warto na nas liczyć.

Przedstawiona oferta jest zgodna z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Autor: Administrator
Utworzono: 03-09-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi