PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z wydarzenia – Ćwiczenia na basenie –Aqua Aerobik

W  dniach 08.07.2021 – 09.09.2021 na Krytej Pływalni „Delfin” w Dobrodzieniu odbyło się wydarzenie „Ćwiczenia na basenie – Aqua Aerobik” .    

20 uczestników/ mieszkańców  z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, brało udział w 10 zajęciach, raz w tygodniu, w każdy czwartek z profesjonalną  instruktorką  aqua aerobiku, która prowadziła zajęcia oraz przekazywała wiele cennych wskazówek co do poprawności wykonywanych ćwiczeń. 

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach operacji własnej realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” pod nazwą „Bogactwo Krainy Dinozaurów

Autor: Administrator
Utworzono: 15-09-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi