PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z wydarzenia ,,Kajakiem rzeką Małą Panwią’’

W dniu 16.07.2021r. odbył się  spływ kajakowy rzeką Mała Panew, w którym wzięło udział 40 uczestników z gmin należących do LGD „Kraina Dinozaurów” .Miejscem rozpoczęcia spływu była Przystań „Dzika Chata” w Kolonowskim. Przed wypłynięciem kajakarze otrzymali informacje o zasadach bezpieczeństwa na wodzie, zapoznano się z regulaminem spływu

Następnie udzielono krótkiego instruktarzu zachowania się w kajaku oraz rozdano kamizelki asekuracyjne.

 Uczestnikom towarzyszyła zmienna pogoda, rozpoczęto z słońcem a zakończono w kroplach deszczu.  Spływ trwał około trzech godzin na  trasie  Kolonowskie – Krasiejów.  Z przystani kajakowej ,,Czarny Dół’’ uczestnicy zostali przetransportowani do punktu startowego gdzie zorganizowano spotkanie integracyjne - informacyjne  dla uczestników wraz z konkursem wiedzy o lokalnych atrakcjach Krainy Dinozaurów.             Każdy uczestnik otrzymał poczęstunek biwakowy.

 Wydarzenie promocyjno – integracyjne  „Kajakiem rzeką Małą Panwią’’zostało zorganizowane  w ramach operacji własnej  „Bogactwo Krainy Dinozaurów” realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i wspaniałą zabawę, a firmie  „Dzika Chata”        za zorganizowanie spływu.

Autor: Administrator
Utworzono: 19-07-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi