PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z wydarzenia -Statkiem/kajakiem po Jeziorach Turawskich.

W dniu 4 wrzesień 2021r. o godz. 16.00 rozpoczęło się realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów” wydarzenie promocyjno – integracyjne  „Statkiem/Kajakiem po Jeziorach Turawskich’’zorganizowane  w ramach operacji własnej „Bogactwo Krainy Dinozaurów”. Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych, a skierowane głównie dla mieszkańców terenu LGD jak i dla turystów oraz osób zainteresowanych. 

Rozpoczęło się rejsem statkiem po Dużym Jeziorze Turawskim. Piękna słoneczna pogoda towarzysząca uczestnikom rejsu oraz udział lokalnego przewodnika przyczyniły się do wielu  wspaniałych  przeżyć. Następnie uczestnicy rejsu  oraz pozostali uczestnicy wydarzenia spotkali się na plaży nad  Jeziorem Średnim. Tam też zostało rozpalone ognisko, przywitano wszystkich uczestników po czym rozpoczęła się
II-ga część spotkania. Osoby, które zgłosiły się do uczestnictwa w Maratonie Kajakowym zostały poinformowane o zasadach uczestnictwa oraz otrzymały niezbędny sprzęt do pływania.  Uczestnicy Maratonu Kajakowego pływali przez 2 godziny po Jeziorze Średnim. Pozostali uczestnicy  spotkania przy kawie i kołaczu oraz kiełbaskach miło spędzali czas na rozmowach i śpiewach przy akompaniamencie akordeonisty.Uczestnicy mogli również bezpośrednio porozmawiać z członkami Zarządu LGD KD, a także poznać ciekawe zakątki ,,Krainy Dinozaurów'' otrzymując  materiały  dostępne  na stoisku promocyjnym oraz uzyskać cenne informacje dot. działalność Lokalnej Grupy Działania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wspólną zabawę, a Panu Wójtowi Gminy Turawa za osobisty udział w wydarzeniu. Szczególne podziękowania składamy członkom Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan  za współorganizację wydarzenia.

Autor: Administrator
Utworzono: 06-09-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi