PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka ze spotkania z włodarzami gmin członkowskich

            W dniu 4 marca 2020 roku  w siedzibie LGD  w Ozimku odbyło się spotkanie,
pn. „Śniadanie w LGD”, w którym uczestniczyli włodarze gmin członkowskich LGD.

W spotkaniu wzięli udział:

- Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior oraz zastępca wójta Daria Pawlak,

- Burmistrz Gminy Dobrodzień Andrzej Jasiński,

- Zastępca burmistrza Gminy Kolonowskie Konrad Wacławczyk,

- Burmistrz Gminy Ozimek Mirosław Wieszołek oraz zastępca burmistrza Zbigniew Kowalczyk,

- Zastępca wójta Gminy Turawa Maria Bochańska,

- Burmistrz Gminy Zawadzkie Mariusz Stachowski,

- Wójt Gminy Zębowice Waldemar Czaja oraz zastępca wójta Zdzisław Szuba,

- Przedstawiciele Zarządu LGD „Kraina Dinozaurów”: Anna Golec, Karina Mrozek
   oraz Grzegorz Hajduk.

Na spotkaniu zostało poruszonych wiele tematów m.in. bieżące wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, planowane nabory, wspólne inicjatywy.

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania.

Autor: Administrator
Utworzono: 05-03-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi