PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nowe wyzwania Ochotniczych Straży Pożarnych

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Data i miejsce wydarzenia

Opis operacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie

Nowe wyzwania Ochotniczych Straży Pożarnych

08.07.2017 r.

W ramach projektu zostały zorganizowane pierwsze na terenie LGD wydarzania o charakterze sportowo – pożarniczym kładące nacisk na pokazanie zakresu prac ratowniczych jakie wykonują członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi technikami ratownictwa, a rywalizujący w zorganizowanych zawodach  sprawdzili swoją tężyznę fizyczną oraz nabyli umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.W sumie w wydarzeniu udział wzięło ok. 120 osób. Organizacja wydarzenia miała zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych a  tym samym wpłynąć na podtrzymanie wielopokoleniowych tradycji strażackich w regionie.

 

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-04-17

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi