PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

NOWOCZESNE I ZORGANIZOWANE PODMIOTY SPOŁECZNE OBSZARU LGD "KRAINA DINOZAURÓW"

Lokalna Grupa Działania "KRAINA DINOZAURÓW" informuje, iż w związku z realizacją operacji własnej pod nazwą NOWOCZESNE I ZORGANIZOWANE PODMIOTY SPOŁECZNE OBSZARU  LGD "KRAINA DINOZAURÓW" w dniu 12.09.2019r.
w Domu Kultury w Ozimku odbyło się pierwsze szkolenie ww. projektu dot.:
"Aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej", natomiast w dniu 23.09.2019r. w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się drugie szkolenie pt.: "Organizacja i zarządzanie w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej".

Zgodnie z harmonogramem szkoleń i konsultacji ww. projektu, aktualnie zapraszamy reprezentantów zgłoszonych organizacji na indywidualne konsultacje ze specjalistami, które odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Kraina Dinozaurów" zgodnie z załączonym harmonogramem.

 

Uprzejmie prosimy o informację potwierdzającą udział w konsultacjach telefoniczne
77/465 12 13 lub e-mail: krainadino@onet.eu w celu ustalenia terminu spotkań.

Autor: Administrator
Utworzono: 24-09-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi