PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

NOWOCZESNE I ZORGANIZOWANE PODMIOTY SPOŁECZNE OBSZARU LGD "KRAINA DINOZAURÓW"

      Lokalna Grupa Działania "KRAINA DINOZAURÓW" informuje, iż w związku
z realizacją operacji własnej pod nazwą NOWOCZESNE I ZORGANIZOWANE PODMIOTY SPOŁECZNE OBSZARU  LGD "KRAINA DINOZAURÓW" w dniach
25-26.X.2019r. w Hotelu „Dębowe Wzgórze” w Pokrzywnej odbyło się trzecie szkolenie ww. projektu dot.: "Finansów i księgowości w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej”.

 

Zgodnie z harmonogramem ww. projektu, aktualnie zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami, które odbywać się będą w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów" w dniach 7.XI.2019r. oraz 12.XI.2019r. 

 

Uprzejmie prosimy o informację potwierdzającą udział w konsultacjach w celu ustalenia terminu spotkań:  telefoniczne pod nr. tel. 77/465 12 13 lub e-mail: krainadino@onet.eu .

Autor: Administrator
Utworzono: 30-10-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi