PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nowy projekt współpracy

W dniu 20.06.2022 r  w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku  została podpisana umowa na projekt współpracy pt. „Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych” (akronim projektu: SEGTiSG) będąca przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Całość zadania to 420 867,81 zł. Partnerami projektu są: 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, (woj. pomorskie)

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, (woj. wielkopolskie)

3. Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” (woj. wielkopolskie)

4.. Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” (woj. łódzkie)

5. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, (woj. warmińsko-mazurskie)

6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (woj. małopolskie)

7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” (woj. opolskie)

Celem Projektu jest rozwój turystyki aktywnej i rekreacji, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja obszarów działania Partnerów poprzez opracowanie  i stworzenie sieci questów i geoskrytek, gier terenowych  oraz organizację wizyty studyjnej.

Zadania naszej LGD KD to:

- organizacja jednodniowego spotkania warsztatowego dla liderów gminnych dotyczących zasad tworzenia gier terenowych,

- opracowanie gier terenowych w wersji papierowej i elektronicznej,

- zmodernizowanie istniejących questów w wersji papierowej i elektronicznej,

- zamieszczenie questów w Ogólnopolskiej Aplikacji Mobilnej,

- opracowanie gry terenowej dla dorosłych dotyczącej zasobów leśnych,

- przygotowanie drewniaczków PGW – Polish Wood Geocoin – pamiątkowe kolekcjonerskie woodcoiny,

- opracowanie i druk ulotek promujących gry terenowe,

- organizacja eventów promujących questy wśród mieszkańców,

- udział w podróży studyjnej

 W imieniu naszego stowarzyszenia umowę na realizację zadania podpisały :

 Karina Mrozek – wiceprezes i Agnieszka Hurnik – skarbik zarządu.

Autor: Administrator
Utworzono: 20-06-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi