PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Odwiedziny LGD KD przez uczniów Zespołu Szkół w Ozimku.

W piętek 10 czerwca 2022r. było nam bardzo miło gościć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  uczniów z Zespołu Szkół w Ozimku wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Winnik. Podczas odwiedzin klasie 2A LO o profilu turystycznym przybliżony został przez Panią Prezes Annę Golec zakres  działalności Lokalnej Grupy Działania, zaprezentowano mieszczący się w siedzibie biura Certyfikowany Punkt Informacji Turystycznej, jak również pokazano prace lokalnych rzemieślników – Dobre bo Lokalne oraz dostępne w sprzedaży w sklepiku internetowym produkty  lokalne, które prezentowane są w witrynach stojących w biurze. Uczniom zaprezentowany został również stół edukacyjny.Mamy nadziej, że godzina lekcyjna spędzona w LGD przybliżyła uczniom zakres naszej działalności.
Na zakończenie wszystkim wręczone zostały upominki w formie plecaków z pakietami informacyjnymi LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Autor: Administrator
Utworzono: 11-06-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi