PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

„Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa”

Zadanie realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego

w ramach zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

tytuł zadania : „Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa”

Realizowana przez : Lokalną Grupę̨ Działania ,,Kraina Dinozaurów’’

 

Kwota całkowita zadania : 13 120,10 zł  
Kwota dofinasowania : 10 000,00 zł
 

Cel zadania : 

Celem zadania „Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa” jest promocja lokalnych produktów wpisanych do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz obiektów gastronomicznych wpisanych do rejestru Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.  

Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie 3 etapowych rajdów rowerowych szlakiem opolskich smaków (produkty wpisane na listę produktów lokalnych  
i dziedzictwa kulinarnego) oraz wydanie katalogu produktów lokalnych i tradycyjnych województwa opolskiego. Aktywny ruch i wypoczynek na łonie natury, poznanie pięknych zakątków okolicy oraz  poszerzenie wiedzy na temat potraw kulinarnych, przyczyni się do promocji obszaru LGD i Województwa opolskiego oraz propagowania idei „Opolskie ze smakiem”. Operacja przyczyni się również do podniesienia świadomości mieszkańców  dotyczącej zasobów kulinarnych. Podczas spotkań oraz w wydanym katalogu zaprezentowane zostaną tradycyjne, regionalne produkty z całego województwa opolskiego.
 


Autor: Administrator
Utworzono: 19-06-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi