PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ostrava - Dovolena a Region

W dniach 28-29 lutego br. w sercu czeskiej Ostrawy – Centrum Wystawienniczym Czarna Łąka odbyły się targi turystyczne. LGD Kraina Dinozaurów po raz drugi promowała walory turystyczne, historyczne i kulturowe naszego obszaru. Wspólnie z naszym partnerem projektu współpracy MAS - Rymarovsko zachęcaliśmy turystów z morawsko-śląskiego kraju do odwiedzenia Polski, a szczególnie obszaru LGD Kraina Dinozaurów. Podczas dwudniowych targów wręczano darmowe publikacje i mapy oraz inne promocyjne gadżety. Turystów częstowaliśmy naszą pyszną herbatką ziołową. Dodatkowo na stoisku była degustacja lokalnych produktów. LGD „Kraina Dinozaurów” wzięło udział w targach realizując projekt współpracy pn. „Za zazitky našich regionů / Za wrażeniami naszych regionów” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Autor: Administrator
Utworzono: 17-03-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi