PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Podpisaliśmy umowę „Działaj Lokalnie”

Z dniem 24 maja 2021 r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie realizacji lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2021”, prowadzonego przez LGD „Kraina Dinozaurów”.

Z dniem 24 maja 2021 r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie realizacji lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2021”, prowadzonego przez LGD „Kraina Dinozaurów”.

Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Współpracy, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia ora podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

W konkursie wspierane będą projekty, realizowane przy udziale wolontariuszy, z wykorzystaniem lokalnych zasobów i w sposób integrujący społeczność (partnerów instytucjonalnych i mieszkańców). Dotowane projekty maja się przyczynić do pobudzenia aspiracji życiowych, rozwiazywania problemów, poprawy jakości życia i podejmowania  działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności potrzeby.

Informacje o tym programie można znaleźć także na ogólnopolskiej stronie internetowej: www.dzialajlokalnie.pl.

Autor: Administrator
Utworzono: 26-05-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi