PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że ruszyły zapisy do wiosennej edycji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, która odbędzie się w dniach 15 – 17 marca 2019 roku!

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich obiektów.

Korzyści przewyższają koszty!
Jak wynika z doświadczeń przeprowadzonych akcji promocyjnych, turyści nabywający usługi turystyczne w weekendy za pół ceny, zachęceni ofertą, kupują je częściej, już jako regularni klienci. Również z ankiet przeprowadzonych po ostatniej, jesiennej edycji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY wiemy, że w większości przedsiębiorstw odnotowano zwiększenie ruchu gości, w porównaniu z innymi weekendami w analogicznym okresie. Uczestnicy mogą skorzystać ze zniżek w wysokości minimum 50 proc.

 

Więcej ofert, więcej turystów, więcej korzyści!

 

Rejestracja

Autor: Administrator
Utworzono: 14-01-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi