PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Projekty współpracy nagrodzone!

Konkurs na Projekty Współpracy zorganizowany przez  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  został rozstrzygnięty w dniu 30.11.2020 r.

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia, w tym 14 projektów współpracy międzyterytorialnej i 18 projektów współpracy międzynarodowej w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka.

Cele konkursu:

  • Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;
  • Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;
  • Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.
  •  

Nasze projekty:

Projekt współpracy międzynarodowej "Dobre bo lokalne" otrzymał I nagrodę w kategorii rozwój lokalny. Realizowany w latach 2018 -2020 wraz z LGD Dolina Stobrawy, Stowarzyszeniem Kraina św. Anny  Stowarzyszeniem Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Górna Prosna, i Mas Hranicko z Czech. Więcej o projekcie mogą Państwo poczytać na naszej stronie kliknij 

 

Projekt współpracy międzynarodowej "Od dziedzictwa do bogactwa" otrzymał wyróżnienie w kategorii kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne. Realizowany w latach 2019-2020 wraz z Partnerstwem Północnej Jury, LGD Bractwo Kuźnic, Stowarzyszeniem Razem na Wyżyny,Stowarzyszeniem Kraina św. Anny  i 2 LGD z Czech, tj:  Místní akční skupina Opavsko z.s oraz RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Więcej o projekcie mogą Państwo poczytać na naszej stronie internetowej: kliknij

 

Dziękujemy komisji konkursowej za docenienie naszej pracy a partnerom za owocną współpracę!

Autor: Administrator
Utworzono: 02-12-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi