PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o składanie ofert na wykonanie usługi - opracowanie ebooka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie usługi - ebooka publikacji historycznej "Gmina Turawa w słowie pisanym i fotografii". Szczegóły znajdują się w załączonym pliku. Oferty prosimy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie usługi - ebooka publikacji historycznej "Gmina Turawa w słowie pisanym i fotografii". Szczegóły znajdują się w załączonym pliku. Oferty prosimy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym.

Autor: Administrator
Utworzono: 25-06-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi