PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o wypelnienie ankiet

1.              Badanie poziomu wiedzy na temat LSR na lata 2014-2020 oraz działalności Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców terenu LGD “Kraina Dinozaurów” do sprawdzenia swojej wiedzy na temat naszej działalności.

Twoje odpowiedzi są dla nas cenną wskazówką w dalszych krokach podnoszenia poziomu wiedzy wśród mieszkańców. 

Chcesz nam w tym pomóc? Wypełnij proszę poniższą ankietę:

Ankieta: https://goo.gl/forms/Lu7k10MGIJwsyPw42

Autor: Administrator
Utworzono: 28-01-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi