PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Przekaż 1% podatku Krainie Dinozaurów

Do końca kwietnia każdy podatnik musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Możesz  wybrać organizację pożytku publicznego, na którą zostanie przekazany 1% podatku.
Dokonaj świadomego wyboru i zostaw 1% w naszym regionie.Przekaż 1% podatku na realizację projektów  w ramach  “Działaj Lokalnie” w Krainie Dinozaurów.

Podać nr KRS0000311760  z  dopiskiem ,,Działaj Lokalnie’’

Dziękujemy

Autor: Administrator
Utworzono: 10-01-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi