PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Przyszłość Lokalnych Grup Działania w woj. opolskim w następnej perspektywie finansowania unijnego

 List Otwarty 10 Lokalnych Grup Działania województwa opolskiegodo Marszałka i Zarządu Województwa Opolskiego o wprowadzenie bezpośredniego, wielofunduszowego wsparcia Lokalnych Strategii Rozwoju, tak aby mieszkańcy województwa nie odczuli skutków znaczącego ograniczenia pieniędzy, z których dotychczas mogli korzystać.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią naszego wspólnego listu otwartego

Autor: Administrator
Utworzono: 10-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi