PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Rajd rowerowy - szlakami Doliny Małej Panwi pt. Śladami Karolinki

Rajd  rowerowy - szlakami Doliny Małej Panwi pt. ,,Śladami Karolinki’’

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkich mieszkańców z obszaru LGD KD  i gości.

Dnia 10.08.2021r. – wtorek

Zbiórka – godz. 10.00 Grodziec (parking przy kościele)

Działanie w ramach operacji własnej pn. ,,Bogactwo Krainy Dinozaurów”

realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów”  w partnerstwie

z DFK,  GOKiCZ Zębowice, DK Dobrodzień, Stowarzyszenie Karolinka

Autor: Administrator
Utworzono: 21-07-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi