PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Relacja z czwartego etapu projektu ,,Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy’’

W dniu 07.09.2019 r. – sobotę, zostały wręczone kolejne trzy Opolskie Gwiazdy Europy: 
Dobrodzień – Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice,
Bzinica Stara - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka,  
Pludry – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów.

Bardzo dziękujemy za miłe i uroczyste przyjęcie ,,Oficjalnej Grupy VIP wręczającej oznaczenia’’.
Szczególne podziękowanie składamy naszym przyjaciołom z MAS Rymarovsko – którzy dzielnie nam towarzyszyli, podziękowanie składamy również panu Burmistrzowi Gminy Dobrodzień Andrzejowi Jasińskiemu, sekretarzowi gminy Waldemarowi Krafczykowi, Pełnomocnikowi Zarządu Województwa ds. wielokulturowości Markowi Witkowi, dyrektor DK Agnieszce Hurnik oraz wszystkim przedstawicielom wyróżnionym stowarzyszeń i sołectw.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 10-09-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi