PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Relacja z pierwszego etapu projektu ,,Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy’’

W dniu 01.06.2019r. – tj. w sobotę, zostały wręczone pierwsze trzy Opolskie Gwiazdy Europy: 

Grodziec –  Stowarzyszenie „Nasz Grodziec’’

Radawie - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie

Bierdzany – Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan

 

Bardzo dziękujemy za miłe i uroczyste przyjęcie ,,Oficjalnej Grupy VIP wręczającej oznaczenia’’.

Szczególne podziękowanie składamy włodarzom gmin:

Ozimka – panu Burmistrzowi Janowi Labusowi, zastępcy burmistrza Zbigniewowi Kowalczykowi

Zębowic – pani Krystynie Wacławczyk

Turawy – panu Wójtowi Dominikowi Pikosowi

Przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego –  panu Tomaszowi Przygodzie

oraz wszystkim przedstawicielom wyróżnionych organizacji.

Autor: Administrator
Utworzono: 03-06-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi