PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy

Zadanie realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego


w ramach zadania publicznego: ,,Wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi poprzez: wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich poprzez organizacje spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji.’‘

tytuł zadania :

,,Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy’’


Realizowany w okresie od maja do października 2019 przez : Lokalną Grupę Działania ,,Kraina Dinozaurów’’


Kwota całkowita zadania : 21 450,00 zł 
Kwota dofinasowania : 12 000,00 zł

 

Cel zadania :
Promocja Programu Odnowy Wsi w woj. opolskim oraz promocja działań oddolnych realizowanych dzięki środkom unijnym. Ponadto integracja lokalnych sołectw z trzech powiatów woj. opolskiego tj. opolskiego, strzeleckiego i oleskiego oraz promocja zdrowego stylu życia i ochronna środowiska.

Autor: Administrator
Utworzono: 30-04-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi