PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Spływ kajakowy za nami!

Kolejne spotkanie dotyczące dalszego rozwoju lokalnego odbyło się w dniu 30.08.2022 r. na Przystani Kajakowej AMAZONKA w Kolonowskiem.

Doskonałą okazją do rozmów na temat rozwoju naszej Lokalnej Grupy Działania w następnych latach był organizowany spływ kajakowy rzeką Mała Panew. W tak pięknych okolicznościach analiza posiadanych zasobów oraz pomysły na dalsze działania, które należy ująć w nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 – 2027 same cisnęły się na usta. Analizie poddano również  potrzeby rozwojowe i potencjał naszego obszaru, określono słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia.

 

Dziękujemy za udział w tym wyjątkowym spotkaniu oraz zapraszamy do dalszych prac nad tworzeniem tego tak dla nas ważnego dokumentu.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 02-09-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi