PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Spotkanie Miłośników Żeliwa

 Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi serdecznie zaprasza na kolejny wykład, pierwszy w nowy roku akademickim, który odbędzie się 9 października 2019 roku (środa) o godzinie 19:00 w holu Domu Kultury. Tematem spotkania będzie relacja z udziału w VI Międzynarodowym Spotkaniu Miłośników Żeliwa Artystycznego w Ilsenburgu oraz przypomnienie znaczenia przemysłu Gór Harzu dla przemysłu hutniczego doliny Małej Panwi. 

Autor: Administrator
Utworzono: 08-10-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi