PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Spotkanie refleksyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z obszaru objętego LSR Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów" (z gmin Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice) na Warsztat Refleksyjny dt. realizacji Lokalnej strategii Rozwoju.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. o godz. 15:00 w Resorcie „Pod lasem” w Kolonowskiem, ul. Opolska 22 B

 

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia:
- telefoniczne pod numerem 77 465 12 13 lub 605 052 777
- mailowo krainadino@onet.eu
- osobiście w biurze LGD "Kraina Dinozaurów", Ozimek ul. J. Słowackiego 18

Autor: Administrator
Utworzono: 31-01-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi