PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Sprawozdanie z konferencji Skoordynowana współpraca między LGD

W dniach 10-11 września 2018 r w Czeskich Hranicach odbyła się konferencja
pt. Coordinated Cooperation between MASKS (Skoordynowana współpraca między LGD (CoCoBeLA)


Konferencja odbywa się pod patronatem Funduszu Inicjatyw Europy Środkowej, Ministerstwa Rolnictwa - Ogólnopolskie Sieci Obszarów Wiejskich i Regionu Ołomunieckiego. Zoorganizowana przez Agencję Rozwoju Hranice we współpracy z Lokalną Grupą Działania Hranicko. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich z państw: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czech , Węgier, Łotwy, Macedonii i Polski oraz przedstawiciele europejskich organizacji, takich jak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskie Stowarzyszenie LEADER na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Językiem konferencji był język angielski.


Celem konferencji : wymiana doświadczeń i przedstawienie przykładów dobrych praktyk oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, takich jak promowanie i promowanie lokalnych produktów i przedsiębiorców, wymiana wolontariuszy, zarządzanie miejscem docelowym, edukacja, wsparcie dla rolnictwa i działań federalnych.

 


Polskę reprezentowały dwie Lokalne Grupy Działania: LGD Razem dla Radomki i LGD Kraina Dinozaurów, którego przedstawicielem była Marianna Dylka.


Prezentacja która została zaprezentowana znajdują się w załączniku. 

 

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 26-09-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi