PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Stolarstwo - rodowe dziedzictwo Dobrodzienia

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

 

 W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice

Stolarstwo- rodowe dziedzictwo Dobrodzienia

W wyniku realizacji operacji powstała nowa oferta kulturalna w postaci widowiska plenerowego angażującego orkiestrę, chór i teatr amatorski w połączeniu z nowoczesnymi technologiami pokazywania obrazu i dźwięku, pokazującego tradycje stolarskie Ziemi dobrodzieńskiej, oparte na historii poszczególnych rodów stolarskich. W ramach projektu zespół teatralny został doposażony w kostiumy, dekoracje oraz sprzęt multimedialny. Operacja odpowiada na potrzebę mieszkańców obszaru objętego LSR dotyczącą zachowania własnego dziedzictwa lokalnego, związanego z potrzebą  poznawania własnych tradycji.

Autor: Administrator
Utworzono: 2020-07-09
Zmodyfikowano: 2020-07-09

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi