PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zaprasza do udziału w warsztatach oraz seansie filmowym!

W piątek, 10 sierpnia br. zapraszamy wszystkich na godz. 21.00 do kina, a dokładnie na nasze boisko trawiaste! Tak, w Suchym Borze, odbędzie się prawdziwy seans filmowy, który dla nas zrealizują Opolskie Lamy (Kino Meduza w Opolu). Wstęp bezpłatny! Polecamy zabrać ze sobą leżak, kocyk, aby wygodnie rozłożyć się na trawie. A jaki będzie film? To na razie niespodzianka.
Przed seansem zapraszamy młodzież na godz. 19.00 aby wzięła udział w warsztatach z zakresu p
rofilaktyki uzależnień - to bardzo ważny problem. Dla uczestników warsztatów - pizza gratis!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach, prosimy o wcześniejszą wysyłkę zgłoszeń pod adres mailowy
stowarzyszenie@suchybor.com.pl. Osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemne zezwolenie od rodziców/opiekunów prawnych.

Autor: Administrator
Utworzono: 22-07-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi