PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

SZANOWNI SOŁTYSI ORAZ LIDERZY LOKALNI

Opolski Program Odnowy Wsi obchodzi w tym roku jubileusz 25–lecia.

Patrząc z perspektywy tych lat można śmiało powiedzieć, że realizacja Programu istotnie wpłynęła na rozwój obszarów wiejskich Opolszczyzny a szczególności na Krainę Dinozaurów

W latach 1997 – 2022 do Programu przystąpiły wszystkie opolskie gminy i ponad 700 sołectw. Tak długofalowe działania zaowocowały wyjątkowym pobudzeniem aktywności mieszkańców oraz realizacją wielu projektów integrujących społeczności lokalne.

Chcąc podsumować działania odnowy wsi, w imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego oraz Pana Antoniego Konopki Członka Zarządu Województwa Opolskiego zapraszamy do udziału w Gali „25 lat Programu Odnowy Wsi”, która odbędzie się w dniu28 listopada 2022 r. o godz 16:00 w Filharmonii Opolskiej.

Poniżej zaproszenie na Galę wraz z zarysem programu https://odnowawsi.opolskie.pl/gala-25-lecia-programu-odnowy-wsi/

Chęć udziału w gali prosimy potwierdzać na stronie: https://formularz.opolskie.pl/, najpóźniej do 16 listopada br.

Autor: Administrator
Utworzono: 10-11-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi