PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Szkolenie dla członków zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady LGD Kraina Dinozaurów

W dniu  10 grudnia 2021  r. w Restauracji ,,Bajka’’  w Grodźcu odbyło się dla członków zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady LGD szkolenie nt. „Rejestru beneficjentów rzeczywistych”.

Oprócz tematu wiodącego przeanalizowano Plan naborów wniosków w roku 2022  w ramach dodatkowych środków oraz dyskutowano na temat  tworzenia nowej strategii rozwoju dla LGD.
W szkoleniu uczestniczyło 19  osób.

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady LGD mogli wcześniej uczestniczyć w spotkaniu  grantobiorców z Programu ,,Działaj Lokalnie’’ – realizujących ciekawe inicjatywy rozwijające lokalne środowisko. 

Autor: Administrator
Utworzono: 14-12-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi