PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Szkolenie dla Członków: zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura LGD, członkowie Rady LGD Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów

W ramach działania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja w ramach Planu Komunikacji LGD „Kraina Dinozaurów” ,,Podnoszenie poziomu wiedzy osób zaangażowanych w realizację LSR’’.


MIEJSCE : KRASIEJÓW UL. SPÓRACKA 23
W RESTAURACJI U LIDII SCHROLL
GODZ 10.00 – DO 18.00

 

Przebieg spotkania
1. Przywitanie uczestników oraz informacja dotycząca realizacji LSR i działania LGD Anna Golec, Prezes LGD „Kraina Dinozaurów”

2. Szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej w organizacji, monitoringu i ewaluacji własnej dotyczącej efektywności działań organów LGD 
w procesie wdrażania LSR - Michał Marciniak - ekspert zajmujący się rozwojem obszarów wiejskich, prawnik.

3. Wnioski i dyskusja uczestników oraz inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR
 

Autor: Administrator
Utworzono: 17-12-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi