PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Szkolenie przed naborem 3/2020

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że dn. 09.09.2020r. o godz. 15:30 w siedzibie biura LGD „Kraina Dinozaurów”, odbędzie się szkolenie przed naborem wniosków nr 3/2020 obejmującego przedsięwzięcie 1.3.1  Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dn. 08.09.2020r przesyłając kartę zgłoszeniową (e-mail: krainadino@onet.eu ) lub osobiście w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku przy ul. Słowackiego 18. Karta zgłoszeniowa do pobrania po kliknięciu "więcej+".

 

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do założenia maseczki zakrywającej usta i nos!

 

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 31-08-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi