PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Szkolenie przed naborem nr 3/2022 i 4/2022

Informujemy, że dn. 05.05.2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się szkolenie on-line przed naborami nr 3/2022 oraz 4/2022 obejmujące przedsięwzięcia:

1.1.3 LSR- budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.

1.4.1 LSRprowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, szkolenie zostanie przeprowadzone on-line. Zalecamy podłączenie kamery oraz mikrofonu.

Ważne!

W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPPMiWfGZAzHAdxpDFh1byNkxdNP3uRD8mRXSwLev_5xu3A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

W karcie należy podać adres e-mail, na który otrzymają Państwo link do transmisji szkolenia.

Link do transmisji szkolenia przesłany zostanie w dniu szkolenia do godz. 10:00.

 

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Administrator
Utworzono: 28-04-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi