PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Szkolenie przed naborem wniosków

Informujemy, że dn. 29.07.2019r. o godz. 15:30 w siedzibie biura LGD „Kraina Dinozaurów”, odbędzie się szkolenie przed naborem nr 8/2019, 9/2019 obejmujące przedsięwzięcia:

 

1.3.1 LSR - premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD

2.1.5 LSR - organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska.Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dn. 26.07.2019r przesyłając kartę zgłoszeniową (e-mail: projekty@krainadinozaurow.pl ) lub osobiście w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku przy ul. Słowackiego 18.

Autor: Administrator
Utworzono: 17-07-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi