PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Szkolenie przed naborem wniosków

Informujemy, że dn. 27.05.2019r. o godz. 15:30 w siedzibie biura LGD „Kraina Dinozaurów”, odbędzie się szkolenie przed naborem nr 5/2019, 6/2019, 7/2019 obejmujące przedsięwzięcia:1.1.3 budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne;
1.1.5 podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia);
2.2.2 renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnychOsoby zainteresowane szkoleniem proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dn. 24.05.2019r przesyłając kartę zgłoszeniową (e-mail: projekty@krainadinozaurow.pl ) lub osobiście w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku przy ul. Słowackiego 18.  

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 16-05-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi