PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

„Tak po naszymu – śląskie pieśni i piosenki z terenu Krainy Dinozaurów’’

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizując Plan Komunikacji, a w szczególności działania aktywizacyjne, animacyjne i integracyjne zleciła nagranie płyty pt. „Tak po naszymu – śląskie pieśni i piosenki z terenu Krainy Dinozaurów.’’

 Płyta zawiera film promocyjny LGD, 11 utworów oraz wideoklipy muzyczne z pięknymi miejscami  z naszego obszaru. 

Utwory zyskują na wartości symbolicznej, ponieważ zostały wykonane przez lokalnych śpiewaków - naszych mieszkańców aktywnie uczestniczących w muzyce ludowej.

Mamy nadzieję że płyta będzie służyła nie tylko promocji ale także zmotywuje wielu z nas do wspólnego śpiewu i muzykowania .

Dziękujemy wszystkim wykonawcom oraz  Jerzemu Kaufmanowi za realizację.

Zapraszamy do oglądania słuchania:

 https://www.youtube.com/watch?v=8dmLlJpw_Hg&t=3s


 

Autor: Administrator
Utworzono: 08-10-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi