PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Te opolskie dzieci - ludowo na nowo

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Stowarzyszenie na rzecz promocji Talentów „Akces”

„Te opolskie dzieci – ludowo na nowo”

W ramach projektu odbywały się zajęcia wokalne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Dzięki projektowi powstał repertuar koncertowy - 11 utworów w nowych , muzycznych aranżacjach. Zespół doposażony został w stroje z wiankami z elementami folkloru. Studio wokalne zostało wyposażone w niezbędny sprzęt: pianino cyfrowe, tablice interaktywną, które umożliwia przeprowadzenie jeszcze bardziej atrakcyjnych zajęć. Mikrofony, statywy i mobilny sprzęt estradowy pozwoli na przeprowadzanie koncertów w plenerze. Projekt przyczynił się do zwiększenia aktywności mieszkańców Gminy Ozimek, ich uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju inicjatyw służących ożywieniu i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym.  

Autor: Administrator
Utworzono: 2019-08-02
Zmodyfikowano: 2019-08-02

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi