PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 01.02.2019r. na opracowanie i udostępnienie interaktywnej mapy rzeki Małej Panwi wraz z przystaniami kajakowymi na obszarze terenu LGD Kraina Dinozaurów

W dniu 01.02.2019r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie i udostępnienie interaktywnej mapy rzeki Małej Panwi wraz z przystaniami kajakowymi na obszarze terenu LGD Kraina Dinozaurów.

 

Unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe, z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

 

W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert. Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie i były zgodne z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zarząd Stowarzyszenia przeprasza za zaistniałą sytuację oraz dziękuje za nadesłane oferty. Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania ofertowe.

Autor: Administrator
Utworzono: 20-02-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi