PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.03.2019r. na opracowanie i udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej dla kajakarzy spływających doliną Małej Panwi

W dniu 27.03.2019r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie i udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej dla kajakarzy spływających doliną Małej Panwi.


Unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe, z przyczyn technicznych.


W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty. Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie i były zgodne z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.


Zarząd Stowarzyszenia przeprasza za zaistniałą sytuację oraz dziękuje za nadesłane oferty.
Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania ofertowe. 

Autor: Administrator
Utworzono: 12-04-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi