PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Wakacje z dobrodzieńską żaglówką

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Data i miejsce wydarzenia

Opis operacji

Gmina Dobrodzień

Wakacje z dobrodzieńską żaglówką

24.06.2017 r.

05.08.2017 r.

29.07.2017 r.

19.09.2017 r. 

W wyniku realizacji operacji zostało zorganizowane wydarzenie sportowo - rekreacyjne, na którym zostały przeprowadzone działania: pokaz modeli pływających – żaglówek, warsztaty tworzenia modeli, warsztaty śpiewu szantowego i zawody wykonanych modeli pływających. Wydarzenie zostało podzielone na kilka etapów co zapewniło rozrywkę dla mieszkańców obszaru LSR na cały sezon wakacyjny. Zwieńczeniem całego wydarzenia była organizacja pikniku na zakończenie wakacji w czasie, którego zostały zaprezentowane wykonane modele pływające oraz występy śpiewu szantowego. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ok. 200 uczestników.

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-07-06

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi